Contributie

Contributie:

DBB                                         € 46,75    per kwartaal
GGym                                      € 39,-       per kwartaal
Recr        1 uur                        € 43,25    per kwartaal
Selectie  4 uur      Junior      € 106,75  per kwartaal (Incl. bondcontributie)
Senior      € 108,25  per kwartaal (Incl. bondcontributie)
VGO        1 uur      Junior      € 45,25    per kwartaal
Senior      € 46,75    per kwartaal
Wed         2 uur     Junior      € 81,75    per kwartaal (Incl. bondcontributie)
Senior      € 83,25    per kwartaal (Incl. bondcontributie)

Hierboven is de kwartaalcontributie vermeld. Deze wordt 3x per jaar betaald..

Opzeggen lidmaatschap moet voor 1 september, voor 1 januari of voor 1 april. Contributie blijft verschuldigd vanaf het moment van schriftelijke opzegging tot aan de eerstvolgende opzeg datum.

In de contributie is de bondscontributie verrekend. Deze bondscontributie wordt door Voorwaarts Axel afgedragen aan de KNGU, waardoor alle KNGU-leden verzekerd zijn (aansprakelijkheidsverzekering/ ongevallenverzekering) en ieder lid mag deelnemen aan de activiteiten die door de KNGU worden georganiseerd. Aanpassingen in de bondscontributie, bepaald door de KNGU, worden automatisch doorgerekend naar de leden.

Als lid dient men te handelen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijke reglement. Deze is op te vragen bij het secretariaat.

Reageren is niet mogelijk