Kort verslag ledenvergadering

Lees in de bijlage het kort verslag van de ledenvergadering van afgelopen juni.

Kort verslag ledenverg. 23062015

Reacties zijn gesloten.