Contributie:

DBB    
€ 46,75   per kwartaal

Recreatief – 1 uur    
€ 43,25   per kwartaal

VGO – 1 uur     
 Junior € 45,25   per kwartaal
Senior € 46,75   per kwartaal

Wed – 2 uur
Junior € 81,75 per kwartaal
Senior € 83,25 per kwartaal

Selectie  4 uur
Junior € 106,75 per kwartaal
Senior € 108,25 per kwartaal

Hierboven is de kwartaalcontributie vermeld.
Deze wordt 3x per jaar betaald.

Opzeggen lidmaatschap moet voor 1 september, voor 1 januari of voor 1 april.
Contributie blijft verschuldigd vanaf het moment van schriftelijke opzegging tot aan de eerstvolgende opzeg datum.

In de contributie is de bondscontributie verrekend.
Deze bondscontributie wordt door Voorwaarts Axel afgedragen aan de KNGU, waardoor alle KNGU-leden verzekerd zijn (aansprakelijkheidsverzekering/ ongevallenverzekering) en ieder lid mag deelnemen aan de activiteiten die door de KNGU worden georganiseerd.
Aanpassingen in de bondscontributie, bepaald door de KNGU, worden automatisch doorgerekend naar de leden.

Bij inschrijving worden eenmaal inschrijfkosten doorberekend, € 5,-

Voor de wedstrijdgroep en selectie zijn de bondswedstrijden inbegrepen.
De wedstrijden uit het rayon (Zeeuws Vlaanderen), Zeeuwse kampioenschappen en Clubkampioenschappen zijn niet inbegrepen.

Als lid dient men te handelen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijke reglement. Deze is op te vragen bij het  secretariaat.