1e kwartaal september-oktober-november
2e kwartaal december- januari-februari
3e kwartaal maart-april-mei
4e kwartaal juni (over de maanden juli en augustus is er geen contributie verschuldigd)

Eventuele opzeggingen zijn geen contributie meer verschuldigd vanaf het eerstvolgende kwartaal.
Dus bijvoorbeeld bij opzegging in december, januari of februari is er vanaf het 3e kwartaal geen contributie meer verschuldigd.

In de contributie is de bondscontributie verrekend.
Deze bondscontributie wordt door Voorwaarts Axel afgedragen aan de KNGU, waardoor alle KNGU-leden verzekerd zijn (aansprakelijkheidsverzekering/ ongevallenverzekering) en ieder lid mag deelnemen aan de activiteiten die door de KNGU worden georganiseerd.
Aanpassingen in de bondscontributie, bepaald door de KNGU, worden automatisch doorgerekend naar de leden.

Bij inschrijving worden eenmaal inschrijfkosten doorberekend, € 5,-

Voor de wedstrijdgroep en selectie zijn de bondswedstrijden inbegrepen.
De wedstrijden uit het rayon (Zeeuws Vlaanderen), Zeeuwse kampioenschappen en Clubkampioenschappen zijn niet inbegrepen.

Als lid dient men te handelen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijke reglement. Deze is op te vragen bij het  secretariaat.